Het SomaAr doel

Wanneer Jeugdsoos SomaAr is geopend wordt er gespaart voor een goed doel. Leden doneren zoals afgelopen jaar is bewezen graag hun euro's voor het goede doel. Het goede doel van Jeugdsoos SomaAr is net zoals vorig jaar World Servants.

World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp van groepen van jongeren en volwassenen uit Nederland. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers te activeren en fondsen te werven voor de World Servants projecten. Met World Servants op pad gaan is meer dan ontwikkelingshulp, je stapt in een andere wereld die een blijvende indruk bij je zal achterlaten.


Zoals u waarschijnlijk al weet heeft er ook al een groep uit Marum deelgenomen aan een World Servants project. Leden van jeugdsoos SomaAr waren hier onder andere onderdeel van. Alleen daarom al draagt Jeugdsoos SomaAr dit doel een warm hart toe!