Activiteiten

De soos organiseert ook dit seizoen weer een reeks activiteiten waar je aan mee kunt doen. Sommige activiteiten zijn al helemaal ingepland anderen hebben alleen een indicatie van de periode dat ze waarschijnlijk zullen plaatsvinden. Leden van de soos krijgen korting op de activiteiten, het lidmaatschap kost maar €12,50- per seizoen. Entree tot de soos is altijd vrij, deelname aan activiteiten kan om een vergoeding vragen, dit wordt dan aangegeven.


L: Leden
NL: Niet leden

20 september: Startweekend met BBQ en levend ganzebord

31 Oktober: Oktoberfest

28 november: Schieten in Tolbert

26 December: Radio Heineken avond

2 Januari: Nieuwjaarsgala

13 februari: Carnaval

27 Maart: Karten

April: Pub Quiz

12/13/14/15/16 Mei: Feestweek marum

Juni: ?

10 Juli: Eind BBQ

 

Verdere activiteiten volgen.

 

Heb je vragen over een van de activiteiten? Neem dan contact op met Rieänne Kalfsbeek d.m.v. een mailtje naar rieanne@somaAr.nl of een belletje naar 06-2897060.